ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲈⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦϬⲞⲤⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲠ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲐⲎϢ. ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ϮⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲐⲰϢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲈⲨⲈϬⲒ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲅ̅ ⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨⲬⲎ ⲈⲨϨⲞϮ ⲀⲚ ⲘⲠⲒϨⲰⲂ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚϮⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲤ. ⲇ̅ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲔ ⲦⲈ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲔϢⲀⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲢⲒϨⲞϮ ⲚⲀⲤⲈⲢⲪⲞⲢⲒⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚϮⲤⲎϤⲒ ϨⲒⲔⲎ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲈⲤϬⲒⲘⲠϢⲒϢ ⲘⲠϪⲰⲚⲦ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲈϬⲚⲈϪⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠϪⲰⲚⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲋ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲚϮϨⲰϮ ϨⲀⲚⲢⲈϤⲪⲰϢⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲈⲨⲘⲎⲚ ⲈⲠⲀⲒϨⲰⲂ ⲍ̅ ⲘⲀ ⲚⲈⲦⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲀ ⲠⲒϨⲰϮ ⲘⲪⲀ ⲠⲒϨⲰϮ ⲘⲀ ⲠⲒⲦⲈⲖⲞⲤ ⲘⲪⲀ ⲠⲒⲦⲈⲖⲞⲤ ⲘⲀϮϨⲞϮ ⲘⲪⲀ ϮϨⲞϮ ⲘⲀ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲘⲪⲀ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ. ⲏ̅ ⲘⲠⲈⲢⲬⲀ ϨⲖⲒ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲘⲈⲚⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲘⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲀϤϪⲈⲔ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲚⲰⲒⲔ ⲚⲚⲈⲔϦⲰⲦⲈⲂ ⲚⲚⲈⲔϬⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲚⲈⲘ ⲔⲈⲞⲨⲒ ⲔⲈⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲈⲔⲢⲎϮ. ⲓ̅ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲈⲤⲈⲢⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲤϢⲪⲎ ⲢⲠϪⲰⲔ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ϪⲈ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲦⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲚⲔⲞⲦ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲈⲢⲞⲚ ⲚϪⲈⲠⲈⲚⲚⲞϨⲈⲘ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲀⲚⲚⲀϨϮ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ⲈⲢⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲒⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲘⲀⲢⲈⲚⲬⲰ ⲞⲨⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚⲚⲒϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲬⲀⲔⲒ ⲘⲀⲢⲈⲚϮ ⲆⲈ ϨⲒⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲚϦⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲚⲤⲞⲨⲂⲎⲦ ϦⲈⲚϨⲀⲚϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲒϦⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲀⲒⲢⲒ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲰϤ ϦⲈⲚⲞⲨϢϬⲚⲎⲚ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲬⲞϨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ϮⲤⲀⲢⲜ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ.