ⲃ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ. ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲟϣⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲅⲱⲛ. ⲅ̅ ⲡⲉⲛⲑⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱϧⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ. ⲉ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲡⲥⲉⲡ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲫϯ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲋ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲍ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲛⲓ ⲉⲥⲉⲣⲑⲁⲗⲡⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ. ⲏ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲛⲧⲁϣⲉ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲁϯ. ⲑ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲣⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲣⲏϯ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲥⲉϫⲉⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩϣⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϩⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲓⲉ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲓⲉ ⳿ⲡ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲕ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲓ