ⲅ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲟϩⲓ ⲁⲛ ⲁⲛϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲅ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⲕⲓⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲭⲏ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ. ⲇ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲛⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲉϫϩⲱϫⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ. ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯ⳿ϣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲛ ⲁϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧ ϭⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ. ⲋ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⳿ⲡϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲍ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲏ̅ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲛϧ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪. ⲑ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ. ⲓ̅ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲛⲓϭⲣⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲉⲛⲙⲱⲓⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭ̅ ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲁⲙⲏⲛ