ⲇ̅
ⲁ̅ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ. ⲃ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲁⲛⲧⲏ ⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ. ⲇ̅ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϫⲫⲟϥ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ. ⲉ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ. ⲋ̅ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲍ̅ ⲛⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩ ϭⲱϧⲉⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲃⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫϯ ⲛⲁ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲫⲟϩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲓ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱϫⲡ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲟⲗⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲏⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ