ⲉ̅
ⲁ̅ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯⲧⲉⲛϣⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲃ̅ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲩ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲱⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲅ̅ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⲙⲁⲧⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ϩⲁⲛⲭⲏⲣⲁ ⲛⲉ. ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏ ⲣⲓ ⲓⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϯⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲓⲟϯ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲏⲡ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ. ⲉ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲧⲉ ⲉⲥⲥⲟϫⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⲁⲥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲣⲓ. ⲋ̅ ⲑⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲥⲟⲛϧ. ⲍ̅ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲓϫⲓ. ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛϥⲓⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁ ⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϫⲉⲗ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲑⲛⲁϩϯ. ⲑ̅ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲝ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲁⲥⲉⲣ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲓ̅ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲉϣ ϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲁⲥϣⲉⲡ ϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲥⲓⲁ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲉϫϩⲱϫ ⲓⲉ ⲁⲛ ⲁⲥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲭⲏⲣⲁ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲉⲣϫⲉⲣ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϭⲓϩⲁⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲁⲩϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ϣⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲣⲅⲟⲥ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲏⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲗⲓⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ϯⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ϭⲓϩⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϫⲫⲉ ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲛⲏⲃ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲱⲟⲩϣ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲣⲁⲕⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲏ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲭⲏ ⲣⲁ ⲙⲁⲣⲉⲥⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲣⲱϣⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ϩⲁⲛⲭⲏⲣⲁ ⲛⲉ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲱⲥ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲉϥⲕⲏⲃ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲏⲉⲧϧⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯⲥⲁⲭⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲉϩⲉ ⲉϥϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏ ⲥ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ϧⲁ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅. ⲕ̅ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲟϯ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁϭⲛⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲛⲕⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲣⲓⲕⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲉ ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲏⲣⲡ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲕϣⲟϣⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕϣⲱⲛⲓ ⲉⲧⲟϣ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲁⲱⲥⲕ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲓⲕⲉ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣϩⲱⲡ ⲁⲛ