ⲋ̅
ⲁ̅ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲭ ⲁ ⲛⲟⲩϭⲓⲥⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲃ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛϭ ⲓⲥⲉⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲃⲱⲕ ϫⲉ ϩⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯ ⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲃⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲁⲓ ⲙⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲅ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϯ ⳿ⲛⲕⲉ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲏ ⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲇ̅ ⲁϥϭⲟⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲙⲗⲁϩ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲟⲛⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥϯⲑⲱϧ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϥⲏϫ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ϫⲫⲉ ϩⲏⲟⲩ ⲧⲉ. ⲋ̅ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ϫⲫⲉ ϩⲏⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱϣⲓ. ⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲏ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲁϣⲉⲛ. ⲑ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϣⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲫⲁϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲁⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ ⳿ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ ⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯ ⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲣⲓⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲑⲣⲉⲕⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭ ⲛⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲣⲓⲕⲓ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳪. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϣϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϯ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓⲙⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲉⲣ ϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲉⲛϯ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ. ⲕ̅ ⲱ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲕⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲧⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲟⲩϯ ⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ.