Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϯⲥⲱⲧⲡ ⲕⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲛⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲅ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲇ̅ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲉⲧⲁⲓϫⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϣⲏⲣⲓ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟ ⲕⲩⲣⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲏ ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯ ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲍ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲏ̅ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲭⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲁⲑⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲟⲗϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲏⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲗⲁ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲟ ⲟⲩⲃⲉ ⲣⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲱⲛⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲃ̅