Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⳘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲁϥⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏ ⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪. ⲃ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲣⲉⲧⲏ. ⲇ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲫⲏ ⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥⲡⲟⲇⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯ⳿ⲁⲣⲉⲧⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲣⲉⲧⲏ ϯ⳿ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ. ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ϯⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯϩⲟⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲏ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲣⲅⲟⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲉϥϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲉⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲃϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲗⲁϯ ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲉϩⲛⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏ ⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲛⲁϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲉⲡⲉⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ϯϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ϯⲛⲁⲓⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲁⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲁⲛ⳿ϣϥⲱ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲥⲉⲃ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲧϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲉⲣⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲁϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲛⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛ ⲭⲁⲕⲓ ϣⲁⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲕ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲃⲱⲗ ϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ