ⲃ̅
ⲁ̅ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲏⲃ ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡⲟ ⲉⲩϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲅⲱ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲥⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲉⲣⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲁⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ϥⲕⲟⲣϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲩ⳿ⲁⲅⲱ ⲛⲁϩⲓⲛⲓⲙ ⲁⲛ. ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉϥϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛ⳿ⲅⲛⲟⲫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲕⲟⲗⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲏ̅ ⳿ⲛⲕⲩⲣⲓⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲗⲱⲧ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲩϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲧⲥⲱϥ. ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲑ̅ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲩⲥⲉⲃⲏ ⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲓⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲉⲉⲣⲕⲟⲗⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧ⳪ ⲉⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲛⲓⲱⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁⲛ ϧⲁⲧⲟⲩϩⲏ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲙⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲫⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ϥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁϭⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲱⲗⲉⲃ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲃⲁⲗ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲱ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲉⲣⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲁⲙ ⲫⲁ ⲃⲟⲥⲟⲣ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲱ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϥ ⲉⲩϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁⲣⲁⲑⲏ ⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲉⲩ ϭⲟⲥⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲩⲱϣ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ. ⲕ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲛ ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϧⲁⲉⲩ ⲉⲩ⳿ⲧϩⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲥⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲩϩⲱⲣ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲛⲉϥϣⲓϯ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲉϣⲱ ⲁⲥϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲥ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲗⲱⲓϩⲓ