⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲒⳈⲈⲂⲢⲈⲞⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲁ ⲫϯ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲃ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲛⲉϩ. ⲅ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉϥϥⲁⲓ ϧⲁ ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ. ⲇ̅ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ϫⲫⲟⲕ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩϣⲏⲣⲓ. ⲋ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ. ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲫϯ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. ⲑ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲙⲉⲥⲧⲉ ⳿ⲧⲟϫⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥⲑⲁϩⲥⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲉϩ ⳿ⲛⲑⲉⲗⲏⲗ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲁⲑⲟⲩⲱⲕ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕϩⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲛⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲕϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲱⲛ ⳿ⲭⲛⲁⲕⲟⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲕⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁϯ ⲭⲁ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲙⲏ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ