ⲃ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ϯ⳿ϩⲑⲏⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏ ⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲃⲓ⳿ⲉ ⲃⲉⲭⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ. ⲅ̅ ⲡⲱⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣⲉⲣ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲥ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ. ⲇ̅ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏ ⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ. ⲉ̅ ⲛⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ. ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⲓⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲕϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ. ⲍ̅ ⲁⲕⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲁⲕ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲓⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉ ⳿ⲛϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲁⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲑ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉϫⲱϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϯ ⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉ⳿ϩⲑⲏⲓ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲛ ⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲡ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲗϭⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲁⲩⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ ϩⲁ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲉϥⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ