ⲅ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ. ⲅ̅ ⲁ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ. ⲇ̅ ⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲋ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲍ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ. ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ⳿ⲛϣⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ. ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲁⲙⲱⲓⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϣⲁ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲛϣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛϯϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯⲉⲛϣⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩϯ ϫⲱⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁϥ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙⲏ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ϩⲉⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲱⲣⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲏ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ