ⲇ̅
ⲁ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ. ⲃ̅ ⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲅ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲇ̅ ⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ. ⲋ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ. ⲍ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ϥⲑⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯⲉⲛϣⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲏ̅ ⳿ⲉⲛⲉ ⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲕⲉⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲑ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛⲓⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲱⲧ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲥⲏϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲟ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲓⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛⲧ ϩⲏⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲥⲉⲃⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁⲣⲁⲃ ⲛⲁϩⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲫⲉϩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉⲁϥⲥⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲁ