ⲋ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲱϧⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲩⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ. ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ ⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲛⲉⲁⲓϥ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭ ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲁⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲛⲇⲱⲣⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲉⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲟⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲩⲓϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲣⲁϩ. ⲍ̅ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲓⲉⲫⲟⲩⲱⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ϣⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲏ̅ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲟⲛϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉϥϧⲁ⳿ⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲣⲟⲕϩϥ. ⲑ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲁ ϧⲁ⳿ⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲣⲉϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϯⲛⲁ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ϯⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲁϣⲁⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁ ⲧⲟⲧϥ ϣⲁϣⲛⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲱϣ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲩⲱⲣⲕ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲛⲁϣ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱϣ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲥⲓⲧⲏ ⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁϣ. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲑⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲉⲥϫⲟⲣ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲁⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲩϫⲁⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲟϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲛⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ. ⲕ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭ ⲓⲥⲉⲇⲉⲕ