ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ. ⲃ̅ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲃϣⲓ ⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲅ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲛϩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲱⲙⲁ. ⲇ̅ ⲡⲓⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯϣⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲱⲓⲕ ⲫϯ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲱϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲱϫⲡⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲭⲁⲕ ⳿ⲛⲥⲱⲓ. ⲋ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟ⳿ⲏⲑⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲏⲓ. ⲍ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ. ⲏ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. ⲑ̅ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲉⲧⲉⲃ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϩⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲍⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉϣⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲁⲩⲣⲉⲕϩ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϩⲱϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲩⲗⲏ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲉⲛϥⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱϣ ⳿ⲉⲣⲟⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲋ̅ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲃⲛⲟⲩϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϯ ⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲟⲩⲱⲃϣ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϣⲁⲩⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⳿ⲉϫⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲉⲣ ⲫⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲧⲫⲟⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲕ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲕ̅ⲃ̅ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲣⲓⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉⲓ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯϩⲩⲧⲁⲗⲓⲁ. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ