ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ ϭⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲁⲣⲉⲛϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ. ⲃ̅ ⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱⲕ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁϫⲱϥ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲟⲩ ̇ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓⲡⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲅ̅ ⲙⲉⲕⲙⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ. ⲇ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ. ⲋ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ϣⲁϥⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲍ̅ ⲁⲣⲓϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ. ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲁⲛ. ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲩ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛ⳿ϣⲫⲓⲧ ϧⲁⲧⲟⲩϩⲏ ⲓⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲛⲉϫⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ. ⲓ̅ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲕϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲛⲁⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛϩⲓⲣⲏ ⲛⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁⲥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲓϫⲓϫ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲧ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛϭⲟϫⲓ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭ ⲁⲗⲁⲩϫ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϭⲁⲗⲉ ⲣⲓⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲗⲟϫⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲁⲧϭⲛⲟⲩϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛϣⲁϣⲓ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉⲥϯ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϭⲱϧⲉⲙ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲁϥϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲏⲥⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙ ⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲛⲉⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲁ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲟⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲉϥⲫⲟⲛϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲉⲛⲥⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲛⲁⲩ⳿ϣϥⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲛ ⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁϥϣⲁⲛϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲑⲉⲣⲉⲧⲉⲣ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣϣⲁⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϫϧ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲫⲁ ⲁⲃⲉⲗ. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣⲫⲱⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲉⲧ ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏ ⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉⲫⲉ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲡⲓⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ