ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲣⲉϥⲥⲟϩⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ. ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲅ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲇ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲃⲉⲗ ⲁϥ⳿ⲉⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲛ. ⲉ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ. ⲋ̅ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲉⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲥϣⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ϩⲁ ⲫϯ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ. ⲍ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⲁϥⲙⲟⲛⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ. ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁϭ ⲓⲧϥ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ. ⲑ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥⲉⲣⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ϩⲱⲥ ⳿ⲙⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱϣ ⲣⲱ. ⲓ̅ ⲛⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲡⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲣⲣⲁ ϯⲁϭⲣⲏⲛ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲙⲁⲓⲏ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲱϣ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲕⲉ ⲧⲁⲩⲧⲁ ⳿ⲉⲁϥⲱϫϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲁϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϣⲱ ⲉⲧϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩϭⲓⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲓⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲑⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲧⲉ ⲑⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲧⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲃϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲁⲕⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲓⲱϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲁϩⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⲛⲁⲕ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. ⲕ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⳿ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲏⲥⲁⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲱⲧ. ⲕ̅ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲕⲁⲥ. ⲕ̅ⲅ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲁⲩⲭⲟⲡϥ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲥⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲕ̅ⲇ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲙⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲁϥⲭⲁ ⳿ⲡϣⲱϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲛⲁⲁⲥ ⲧⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁϩⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲃⲓⲉ ⲃⲉⲭⲉ. ⲕ̅ⲍ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥⲭⲁ ⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲓⲁⲑⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ ϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ. ⲕ̅ⲑ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛϣⲁⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓⲡⲓⲣⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲭⲏ ⲙⲓ ⲁⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ. ⲗ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲓⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩϩⲉⲓ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲗ̅ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲣⲁⲁⲃ ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲁⲥϣⲏ ⲡ ⲛⲓϫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲟⲩⲛⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲓⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲅⲉⲇⲉⲱⲛ ⲃⲁⲣⲁⲕ ⲥⲁⲙⲯⲱⲙ ⲓⲉⲫⲑⲁⲓⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲩϭⲣⲟ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲁ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲱϣ ⲁⲩⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲓ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲱϣⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲁⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲱⲛⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲟⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭ ⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϣⲟⲩⲱϣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲙⲕⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲛϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ. ⲗ̅ⲋ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲥ ⲁⲩϭⲓⲡⲓⲣⲁ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲥⲛⲁⲩϩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲃⲁⲥⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲃⲁϣⲟⲩⲣ ⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲱⲧⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲁⲣ ⳿ⲙⲃⲁⲉⲙⲡⲓ ⲉⲩⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⲉⲩϩⲉϫϩⲱϫ ⲉⲩϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ϩⲓ ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ. ⲙ̅ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧϭⲛⲟⲩⲛ