ⲃ̅
ⲁ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ. ⲃ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭ ⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲧⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲁⲑⲓⲱⲟⲩ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉ ϯ ϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲧⲫⲟⲣⲓ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲕⲓ ϩⲱϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲁⲙⲛⲏ ⲓⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲭⲁ ⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ. ⲇ̅ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲭⲁ ⲟⲩϣⲓⲃϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲙⲏ ⲫϯ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ. ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉϣ ⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲙⲏ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ. ⲍ̅ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲓ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲁⲛ ⳿ⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲑⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲓ ϣⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲡϩⲏⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲱⲛⲓ ⲉⲩⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϣⲁⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲁⲣⲓ ϧⲁⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕⲣⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲕⲉⲇⲉⲙⲱⲛ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ. ⲕ̅ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲫϯ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲫϯ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲣⲁⲁⲃ ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲥϣⲉⲡ ⲛⲓϫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲱⲓⲧ. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ϥⲙⲱⲟⲩⲧ