ⲅ̅
ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ. ⲃ̅ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϥϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϭⲓⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ. ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϯⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ. ⲇ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲉϫⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲏⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ϣⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϩⲓⲏ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ. ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲥ. ⲋ̅ ⲡⲓⲗⲁⲥ ϩⲱϥ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϩⲓⲁϭⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⳿ϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲧⲣⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ. ⲍ̅ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯⲫⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ. ⲏ̅ ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ϣ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϭⲛⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲁⲧⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲉ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ. ⲑ̅ ⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲛϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲉⲩⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲟ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲙⲏϯ ϣⲁⲣⲉ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲃⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲑⲙⲟⲗϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲛ ⲣⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲱⲓⲧ ⲓⲉ ⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲉ ⲡⲉⲑⲙⲟⲗϩ ⲉⲣ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϩⲟⲗϫ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲕⲁⲧϩⲏⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲭⲟϩ ⲉϥⲉⲛϣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϧⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲉ ⳿ⲙⲯⲩ ⲭⲓⲕⲏ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲭⲟϩ ⲓⲉ ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲣⲉ ⳿ⲡ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲥⲟⲩⲁⲃ ⲓⲧⲁ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⲧⲉ ⲉⲥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲁⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲧⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁⲩⲥⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ