ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲟⲩϩⲟⲡ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ. ⲃ̅ ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲓϩⲟⲡ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲡⲉϫⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲱⲓ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲣⲓⲧϥ. ⲋ̅ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲛϩⲩⲇⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲱⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲓⲧⲏⲥ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ⳿ⲉⲑⲟⲩⲓ. ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟϩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲩⲇⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ϣⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ. ⲑ̅ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣ ⳿ⲏⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲁϩ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ. ⲓ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩ ⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲣⲡ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲑⲓϧⲓ ϣⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥⲃⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲣⲡ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ⳿ⲉϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϥⲁⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϥⲁⲓⲕⲉⲣⲙⲁ ⲁϥⲫⲟⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲁϥⲫⲟⲛϫⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛϣⲱⲧ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲡⲭⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲕ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣ ⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲭ ⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. ⲕ̅ⲃ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉϥⲭⲏ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁϥ ϧⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ