ⲅ̅
ⲁ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲁⲣ ⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲉⲣ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲇ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲁⲥϥ. ⲉ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲉⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲋ̅ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ. ⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ. ⲏ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲁϧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϭⲉⲥ ⲡⲓϩⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲉⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲫϯ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿Ⲓ ϫⲉ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫϯ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϯⲱⲙⲥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ϯⲱⲙⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲱⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲥⲁⲗⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϯⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲏ ⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲙⲫⲏ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲡ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲡⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ ϩⲱϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ. ⲗ̅ⲉ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡ⳿ϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱϥ