ⲇ̅
ⲁ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲑⲁⲙⲓⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϯⲱⲙⲥ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲃ̅ ⲕⲉⲧⲟⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥϯⲱⲙⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ. ⲅ̅ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲇ̅ ⲛⲉ ϩⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲉ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ⲉⲥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⲉⲧⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ. ⲋ̅ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲡⲉ. ⲍ̅ ⲁⲥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⳿ⲉⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱ. ⲏ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϧⲣⲏⲟⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲕⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲥⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲓ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱ ⳿ⲛⲑⲟ ⲛⲁⲣⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲧⲗⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲱϯ ϣⲏⲕ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛϧ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲓϣⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲁⲛϣ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓⲫⲉⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲙⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓⲃⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲙⲁϩ ⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲣⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲁⲓ ⲁⲣⲉϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲉϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉϫⲟϥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲕ̅ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲟⲩⲱϣⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲉ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲥⲭⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲕ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ ⲙⲏⲧⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲗ̅ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲧⲱⲛⲕ ⲟⲩⲱⲙ. ⲗ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙⲥ ⲑⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⳿ⲉⲡⲟⲥϧⲟⲩ. ⲗ̅ⲋ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲱⲥϧ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭ ⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲱⲥϧ. ⲗ̅ⲍ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲓϯ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲱⲥϧ. ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲟⲩⲉⲣⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲱⲥϧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲡⲉⲧⲁⲩϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲟⲩϧⲓⲥⲓ. ⲗ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲁⲓⲧⲟⲩ. ⲙ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏ ⲥ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲃ̅. ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲛϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉⲑⲱϥ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ. ⲙ̅ⲉ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕⲁⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲛⲁϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁ⳿ⲁⲗⲟⲩ. ⲛ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟϥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϣⲓ. ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲓⲥ ⲛⲉϥⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲥⲓⲁⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϫⲡ ⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲁϥ ⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲉ ϯ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩ ⲃ̅ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ ⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ