ⲉ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϩⲓϫⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲟ⳿ⲁ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲟϫⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏ ϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲗⲉⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩϣⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ. ⲇ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉϣⲱⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁϥ. ⲉ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣ ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲱⲛⲓ. ⲋ̅ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲟⲩϫⲁⲓ. ⲍ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲁϥϣⲁⲛⲑⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭ ⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲗⲟϫ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ ϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲉⲙϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲓⲟⲩϫⲁⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲉⲣϩⲱⲃ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϩⲓⲥⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⳿ϥⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ϥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ϥⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩ⳿ⲉⲱⲛϧ. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉϣⲏ ⲣⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ⲗ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϯⲥⲱⲧⲉⲙ ϯϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲁⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛϯⲕⲱϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲧⲁⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ. ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓϭⲓ ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⲉⲑⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲗ̅ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲁⲥ ⳿ⲉⲑⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲁϥ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲧϧⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲙ̅ⲁ̅ ⳿ⲛϯⲛⲁϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ. ⲙ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿Ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓⲧϥ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏ ⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲙ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ ⲡⲉ ⲉⲧⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ