ⲋ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲙⲏ ⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ. ⲃ̅ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ. ⲅ̅ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲇ̅ ⲛⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲉ̅ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏ ϣ ⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϫⲉⲙ ⲱⲓⲕ ⲑⲱⲛ ⲉϣⲱⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϥⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲁⲓϥ. ⲍ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲣⲉⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲁⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲑ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲫⲟϩ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲙⲏϣ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲑⲃⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲙ ⲧⲟⲩ⳿ⲏⲡⲓ ⲉⲩⲉⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥϭⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲧⲉⲃ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ. ⲓ̅ⲇ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉ⳿Ⲓ ⳿ⲉϩⲟⲗⲙⲉϥ ⳿ⲉⲁⲓϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲁ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿Ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲓⲉ ⲗ̅ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ. ⲕ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲉϫⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪. ⲕ̅ⲇ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲉϫⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉϯ⳿ϧⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ϧⲣⲉ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ. ⲗ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲁ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲟⲙϥ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿Ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉ⳿ϩⲛⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲙ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲡⲱⲥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲥⲟⲕϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲙ̅ⲉ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲭ ⳿ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲙ̅ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏ ⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ. ⲛ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ. ⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉ ⲑⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩϯ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲟⲩⲟⲙⲥ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲱⲛϧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲧⲁⲥⲁⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲛ̅ⲍ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲱⲛϧ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ϩⲱϥ ⲉⲑⲃⲏⲧ. ⲛ̅ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟϯ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲛ̅ⲑ̅ ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ. ⲝ̅ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϣⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲝ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲝ̅ⲃ̅ ⲓⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲝ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϧⲟ ϯⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲥϯ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲡⲉ. ⲝ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ. ⲝ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲝ̅ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ. ⲝ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ. ⲝ̅ⲏ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲕ. ⲝ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲟ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ. ⲟ̅ⲁ̅ ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁϥⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅