ⲑ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ. ⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧϥ. ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ. ⲉ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲓϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏ ⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲗⲁⲗⲱϥ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲫⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲓⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ. ⲏ̅ ⲛⲉϥⲑⲉϣⲉⲩ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⲙⲉⲑⲛⲁⲓ. ⲑ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲓ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲙⲓ ⲁϥⲗⲁⲗⲱϥ ⳿ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲓⲁ ⲡⲉⲕϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲓⲓⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲁϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ϩⲱϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲙⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲓⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣ ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ϣⲁⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲉϥⲓⲟϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ. ⲕ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲛⲙⲁⲥϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲱⲥ ϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϣⲉⲛϥ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲉ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲁⲓϥ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲛⲧⲁϥ ϩⲱϥ ϣⲉⲛϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲡⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ. ⲗ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲣⲱ ⲧⲉ ϯ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲃⲁⲗ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩϣⲁⲙϣⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲫⲁⲓ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ϫⲫⲟ ⲧⲏⲣⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁ⳪ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ. ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ ⲡⲁ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲉⲗⲗⲉ. ⲙ̅ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ϩⲱⲛ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲡⲉ ⲛⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ