ⲃ̅
ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲩϩⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲓⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ϯ ⲣⲉⲛⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ. ⲃ̅ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲣⲓⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲩⲣⲓⲛⲛⲓⲟⲥ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ. ⲇ̅ ϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ. ⲉ̅ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲥ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ. ⲋ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ⲁⲥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲟⲩⲟϩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲉⲧⲉ⳿ϥⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲏ ⲣ ⲉⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩϩⲱⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ ϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲓⲏⲥ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲛⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲥⲥⲟϭⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩϯⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϩⲱⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲕ̅ⲅ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϫⲉ ϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ϩⲓ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ϫⲉ ⲟⲩϣⲱϣ ⳿ⲛϭⲣⲟⲙ⳿ⲡϣⲁⲗ ⲓⲉ ⲙⲁⲥ ⲃ̅ ⳿ⲛϭ ⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲑⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲡ⳪. ⲕ̅ⲍ̅ ⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲑ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲁⲛⲏⲃ ⳿ⲭⲛⲁⲭⲁ ⲡⲉⲕⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ. ⲗ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲛⲟϩⲉⲙ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅. ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲉⲟⲩϩⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲩⲓ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲁⲛⲛⲁ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲁⲥⲥⲏ ⲣ ⲑⲁⲓ ⲛⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲓ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲉ ⲁⲥⲉⲣⲭⲏⲣⲁ ϣⲁ ⲡ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲏ ⲉⲛⲁⲥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲱⲃϩ ⲉⲥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲣⲓ. ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥ ⲥⲏϥⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲓ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ⲙ̅ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ϣⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲡⲓϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏ ⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ ⲙ̅ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲕⲁⲓϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ. ⲛ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥϩⲏⲧ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁⲓⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲩⲫⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ