ⲅ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁϩ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲇⲟⲩⲙⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯ ⲧⲉⲧⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲗⲓⲥⲁⲛⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⳿ⲉϯⲁⲃⲓⲗⲓⲛⲏ. ⲃ̅ ⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲓ⳿ⲁⲫⲁ ⲛⲓⲁⲣ ⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲥ⳿ⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁ⳿ⲛⲙⲟϣⲓ. ⲉ̅ ⲉⲗⲗⲟⲧ ⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲑⲁⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲉⲃⲓⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲟⲗϫ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲧ ⲉϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲉⲩϫⲏⲛ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲧⲏ ⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲍ̅ ⲛⲁϥϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲁϫⲱ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲏ̅ ⲙⲁⲧⲁⲟⲩⲉ ⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲱⲧⲉⲛ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲱⲛⲓ. ⲑ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲡⲓⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϣⲏⲛ ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉ ⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲣϫϥ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏ ϣ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣⲑⲏⲛ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲑⲏϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲗⲉϣϫ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲁϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ϯ ⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛ ⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⲉϯⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓⲧⲟϩ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲣⲟⲕϩϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲁⲧϭⲉⲛⲟ. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ. ⲕ̅ ⲁϥⲧⲟⲩϩⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉ ⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲉⲧⲁⲓϯ ⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲅ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁϩ ⲗ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁ ⲏⲗⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲫⲁ ⲗⲉⲩⲓ ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲭⲓ ⲫⲁ ⲓⲁⲛⲛⲏ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲑⲓⲟⲩ ⲫⲁ ⲁⲙⲱⲥ ⲫⲁ ⲛⲁⲟⲩⲙ ⲫⲁ ⲥⲣⲓⲙ ⲫⲁ ⲁⲅⲅⲉ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲫⲁ ⲙⲁⲁⲧ ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲑⲓⲟⲩ ⲫⲁ ⲥⲏⲙⲉⲓⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲭ ⲫⲁ ⲓⲱⲇⲁ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲫⲁ ⲓⲱⲛⲁⲛ ⲫⲁ ⲣⲏⲥⲁ ⲫⲁ ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲫⲁ ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲫⲁ ⲛⲏⲣⲓ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲭⲓ ⲫⲁ ⲁⲇⲇⲓ ⲫⲁ ⲕⲱⲥⲁⲙ ⲫⲁ ⲁⲗⲙⲁⲇⲁⲙ ⲫⲁ ⲏⲣ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩ ⲫⲁ ⲉⲗⲉⲍⲉⲣ ⲫⲁ ⲓⲱⲣⲓⲙ ⲫⲁ ⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲫⲁ ⲗⲉⲩⲓ. ⲗ̅ ⲫⲁ ⲥⲓⲙⲉⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁ ⲓⲱⲛⲁⲙ ⲫⲁ ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲫⲁ ⲙⲉⲗⲉⲁ ⲫⲁ ⲙⲉⲛⲛⲁ ⲫⲁ ⲁⲧⲧⲁⲑⲁ ⲫⲁ ⲛⲁⲑⲁⲛ ⲫⲁ ⲇⲁⲩⲓⲇ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲫⲁ ⲓⲉⲥⲥⲏ ⲫⲁ ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲫⲁ ⲃⲟⲉⲍ ⲫⲁ ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲫⲁ ⳿ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲫⲁ ⲁⲇⲙⲓⲛ ⲫⲁ ⲁⲣⲛⲓ ⲫⲁ ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲫⲁ ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲫⲁ ⲓⲟⲩⲇⲁ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲫⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲫⲁ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲫⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲁ ⲑⲁⲣⲣⲁ ⲫⲁ ⲛⲁⲭⲱⲣ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲫⲁ ⲥⲁⲣⲟⲩⲭ ⲫⲁ ⲁⲅⲁⲩ ⲫⲁ ⲫⲁⲗⲉⲭ ⲫⲁ ⲉⲃⲉⲣ ⲫⲁ ⲥⲁⲗⲁ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲫⲁ ⲕⲁⲓⲛⲁⲙ ⲫⲁ ⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲫⲁ ⲥⲉⲙ ⲫⲁ ⲛⲱⲉ ⲫⲁ ⲗⲁⲙⲉⲭ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲫⲁ ⲙⲁⲑⲩⲥⲁⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲱⲭ ⲫⲁ ⲓⲁⲣⲇ ⲫⲁ ⲙⲁⲗⲉⲗⲉⲏⲗ ⲫⲁ ⲕⲁⲓⲛⲁⲙ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲫⲁ ⲉⲛⲱⲥ ⲫⲁ ⲥⲏⲑ ⲫⲁ ⲁⲇⲁⲙ ⲫⲁ ⲫϯ