ⲃ̅
ⲁ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲃ̅ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ Ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲓⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲉⲙ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲙⲉⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲛ. ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲋ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲒⲟⲩⲇⲁ ⳿ⲛⲑⲟ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛϧⲏϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅. ⲍ̅ ⲧⲟⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⲁϥϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲂⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ϣⲓⲛⲓ ⲁⲕⲣⲓⲃⲱⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲓ ϩⲱ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲁ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ϣⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲁϩⲱⲣ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲁⲗ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲭⲱⲣⲁ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲬⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁϯϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲬⲏⲙⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϣⲁ ⳿ⲧϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲧⲟⲧⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϭⲓ⳿ⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲉⲧϧⲱⲧϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲅⲟⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲒⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲙⲁ ⲟⲩⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉⲛⲁϣⲱϥ Ⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉⲥⲣⲓⲙⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏ ⲙⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲕ̅ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲧⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϫⲉ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓ⳿ⲱ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ