ⲕ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁ ⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲛϩϥ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲠⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲅ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲉⲙ⳿ϩⲑⲏϥ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛϯ ⲗ̅ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲇ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲁⲓϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲕ⳿ⲉⲣⲱϣⲓ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲓϩⲁⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥⲟϫϩϥ. ⲋ̅ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲁⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⳿ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲣⲃⲁⲛⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲧⲧⲓⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲡⲉ. ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉⲩⲙⲁ⳿ⲛⲑⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ. ⲑ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲒⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϯⲗ̅ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲧⲧⲓⲙⲏ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲧⲓⲙⲏ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ϧⲁ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪. ⲓ̅ⲁ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲣ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⳿ⲧⲕⲁϩⲥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲧⲉ ⳿ⲉⲭⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲫⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϣϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲁϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ϣⲁⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁⲥⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲧⲏ ⲁⲓϣⲉⲡ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲑⲉⲧ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲂⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟϥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲁϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲁϣϥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲣⲱϣⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲭⲁ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁϣϥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲉⲗ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲡⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲃⲁϣϥ ⲁⲩϯ ⳿⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲁⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ϩⲓⲱⲧϥ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲑⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩ⳿ⲱ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲃⲁϣϥ ⳿ⲛϯ⳿ⲭⲗⲁⲙⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲁϣϥ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲃⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲗ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲔ̇ⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲛⲁϥ ⲉϥⲙⲟϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲛϣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲱ. ⲗ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲩϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ( ⲪⲀⲒ ⲠⲈ Ⲡ̇ⲞⲨⲢⲞ Ⲛ̇ⲦⲈ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ). ⲗ̅ⲏ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉϣ ⲕⲉ ⲥⲟⲛⲓ ⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲧⲉϥⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲧⲉϥϫⲁϭⲏ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲁⲫⲉ. ⲙ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ϣⲟⲙⲧ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓϣⲉ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲙ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓϣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⳿ϩⲑⲏϥ ⲭⲏ ⳿ⲉⲪϯ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥⲟⲩⲁϣϥ ⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲕⲉⲥⲟⲛⲓ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩϯ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲋ̅ ⳿ⲁ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲑ̅ ϯ. ⲙ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁϫⲡ ⲯⲓϯ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲗⲱ⳿ⲓ ⳿ⲉⲗⲱ⳿ⲓ ⲗⲉⲙⲁ ⲥⲁⲃⲁⲕⲑⲁⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲚⲟⲩϯ ⲡⲁⲚⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲕ. ⲙ̅ⲍ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⳿Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲅⲅⲟⲥ ⲁϥⲙⲁϩⲥ ⳿ⲛϩⲉⲙϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲟⲕⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲕⲁϣ ⲁⲩ⳿ⲧⲥⲟϥ. ⲙ̅ⲑ̅ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩⲙⲉϥ. ⲛ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲫⲱϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲉⲣ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ⲁⲩⲫⲱϫⲓ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲧⲱⲛϥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ. ⲛ̅ⲇ̅ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲉⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲉⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ. ⲛ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲁⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ. ⲛ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲛⲧⲱ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ. ⲝ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲟⲕϥ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁϥϩⲱⲗ. ⲝ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲝ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩ⳿ⲏ ⲧⲉ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϩⲁ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ⲝ̅ⲅ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲁⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲓ⳿ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲧⲏ ϫⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϯⲛⲁⲧⲱⲛⲧ. ⲝ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲗϥ ⳿ⲛϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ ⳿ⲧϩⲟ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉϯϩⲟⲩ⳿ⲓϯ. ⲝ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓ⳿ⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲝ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲟⲃϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓ⳿ⲁ