ⲕ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ. ⲅ̅ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲱⲃϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ. ⲇ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϩⲟϯ ⲁⲩⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲉ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ. ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲟⲩⲥⲧⲱⲇⲓ⳿ⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϩⲁⲧ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲛϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲛ⳿ⲉⲑⲉⲧ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲧⲣⲱⲟⲩϣ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲁⲧ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲓ ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϯⲛⲉⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲥⲁⲛⲓⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲙⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅. ⲕ̅ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓϩⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ Ⲁ̇ⲙⲏⲛ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲩ ⲧⲟⲩ ⲕ̅ⲩ̅ ⲍⲱⲏⲥ Ⲁ̇ⲙⲏⲛ Ⲁ̇ⲙⲏⲛ