ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⳿ Ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ. ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ Ⲏ̇ⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲕ. ⲅ̅ ⳿ⲡ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲛⲙⲟϣⲓ. ⲇ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛϥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟϫϧ ⳿ⲛϣⲁⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲉⲙ ⳿ϣϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲓ⳿ⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲕⲟⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉϫⲟⲃⲥⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲫⲱϧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲟⲩϯ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧ⳿ⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲉⲩϩⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲛⲥⲓϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⲛⲉ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ Ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ϩⲓⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲩⲥⲑⲱⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϧ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲣⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧϥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲗ̅ ⳿ⲧϣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲡⲉ ⲉⲥϧⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲛϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲕⲉ ⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲓⲕⲟⲙⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲉϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲟⲓ. ⲙ̅ⲁ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲉϩⲧ ϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲣⲉⲙⲣⲱⲙϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ. ⲙ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲉⲣ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ