ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲏⲓ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲱⲗⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϫⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⲁⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϩⲥⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲕⲓ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓϭⲗⲟϫ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓⲱⲧϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲋ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ. ⲍ̅ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ Ⲫϯ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲑ̅ ⲟⲩ ⲡⲉⲑⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛ ⳿ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ. ⲓ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭ ⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲖⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲕϩ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲑⲁϩⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲥⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϩⲟⲥ ⲉϥⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ. ⲕ̅ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲑⲉⲣⲡ ⲟⲩⲧⲱⲓⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲃⲉⲣⲓ ⲉⲗ ⲡⲓⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲫⲱϧ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲫⲉϧ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲫⲉϫ ϧⲉⲙⲥ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲁⲓϥ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲱⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛⲀ̇ⲃⲓ⳿ⲁⲑⲁⲣ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲕ̅ⲏ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ