ⲃ̅
ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϭⲣⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲛϩⲏⲧ. ⲃ̅ ⲙⲁϩ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣⲱ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁⲓⲱⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲇ̅ ⳿ⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏ ϥ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲉ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲥⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ. ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲟⲩⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ. ⲏ̅ ⲁϥⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ.̇ ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ⲫϯ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϭⲁⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲉⲗⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲱⲗϫ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁϫⲓⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛϯ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ ϯⲙⲁϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲧϭⲛⲉ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲕⲉⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲉⲥⲕⲱⲗϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲫⲱⲛϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲟϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁⲓϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉⲟⲩⲟⲧⲛⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϯⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲣⲁϣⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ. ⲕ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⲉϥϣⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϥⲛⲁϥⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲕⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲧⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲉⲡⲁ⳿ⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁ⳿ⲭⲣⲓⲁ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲛⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ϣⲁⲧⲉϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲓ ϩⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙϭ ⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲛ. ⲕ̅ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲕ̅ⲑ̅ ϣⲟⲡϥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲧⲁⲓⲧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲗ̅ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϭⲣⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲫⲱϣⲉⲛ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ