ⲃ̅
ⲁ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲫⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ. ⲃ̅ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉϥⲁⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϧⲓⲥⲓ. ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲁⲕⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲕ. ⲉ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲕⲓⲙ ⲉⲧⲉⲕⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲙⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ. ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲟⲥϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲏⲥ ⲛⲏ ϩⲱ ⳿ⲉϯ ⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ. ⲏ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲙⲩⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ. ⲑ̅ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲕϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧϩⲏ ⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲧⲉ. ⲓ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉϥϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁϭ ⲓⲧⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲉϫϩⲉϫ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲓ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲉⲛϩⲟⲧ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲣⲅⲁⲙⲱⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲑⲏ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲣⲟⲃ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲕϣⲟⲡ ⲑⲱⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϫⲉⲗ ⲡⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲕϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲁⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲕ ⳿ⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲓⲧⲱⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓⲧϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲁⲗⲕⲟⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϧⲁⲉⲩ ⲉⲑⲛⲁⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ. ⲕ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲭⲱ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲓⲉⲍⲁⲃⲉⲗ ⲑⲏ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲕ̅ⲃ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϭⲗⲟϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ϯⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲗⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϯⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲃⲁⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϯ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ ⲉϥ⳿ⲉϧⲉⲙϧⲱⲙⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱϯ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ