ⲅ̅
ⲁ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲕⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲃ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲕⲣⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲭⲛⲁⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓϫⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ. ⲅ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁⲕϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲟⲛ ⲁⲕ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ϣⲧⲉⲙⲣⲱⲓⲥ ϯⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ. ⲉ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϩⲁⲛϭⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲉⲗϫ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲉⲓ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲍ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲓⲗⲁⲇⲉⲗⲫⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛ. ⲏ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲁⲓϯ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲉϥ⳿ⲉⲟⲩⲏⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲕϫⲉⲗ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲑ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲕ. ⲓ̅ ϫⲉ ⲁⲕ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ⲭⲗⲟⲙ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ⲉⲓ⳿ⲉⲁⲓϥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲑⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲙⲏⲛ ⲡⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲉ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕϩⲟⲣϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕϧⲏⲙ ⲁⲛ ⳿ⲁⲙⲟⲓ ⲛⲁⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩϩⲱϫ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲛⲁⲕⲃⲉⲣⲃⲉⲣ. ⲓ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲥⲉⲗϩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩϧⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩϩⲱϫ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯⲛⲁϣⲁⲧⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲑⲏⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩϫⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩϣⲁⲧⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉⲕⲃⲏϣ. ⲓ̅ⲏ̅ ϯⲉⲣⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉϣⲉⲡ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲉϥⲫⲟⲥⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲃⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲕⲟⲩⲗⲁⲟⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲏⲓϥ ⳿ⲉⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲓⲥⲁϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲭⲟϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ. ⲕ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲕⲱⲗϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲟ ⲛⲏⲓ ϯⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϭⲣⲟ ϯⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓϭⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ