ⲇ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲟ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⳿ⲡ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲓⲁⲥⲡⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲣⲇⲓⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲓⲣⲓⲥ ⲉⲥⲕⲱϯ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲁⲣⲁⲕⲇⲟⲥ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩ⳿ⲕⲧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟⲙ ⳿ⲙⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲉϥ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲁⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁϧⲱⲙ ⲉϥϩⲏⲗ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲓⲉⲃ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ ϣⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ