ⲑ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲉ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲛⲓϣⲟϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲱϯ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ϣϫⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓϭⲗⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ϣϣⲏⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ ⲁⲛ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϭⲗⲏ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲉⲕϩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲉⲙϥ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϥⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϣϫⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲉϥⲧⲟⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ⲉⲩⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲛⲓⲙⲟⲩ⳿ⲓ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲱⲓ ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲫⲁ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉⲛϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϩⲁⲣⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲉⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓϭⲗⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉϥⲭⲏ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲅⲉⲇⲱⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲓ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁ ⲡⲓⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲃⲉⲗ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲃⲟⲗⲟⲩ ⲙⲡⲓⲇ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲫⲣⲁⲧⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲩⲡⲡⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲑⲃⲁ ⲃ̅ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⲛⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏⲡⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲑⲟⲣ ϧⲉⲛ ϯϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲩⲁⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲏⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲅ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲥⲏⲧ ⲡⲟⲩⲥⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩϥⲱ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛⲁⲃⲟⲧ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲉⲣϧⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲓϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲓⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲙⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲛⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲛϩⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲥⲱϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ