ⲏ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲍ̅ ⲁ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁϥⲙⲁϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲛⲙⲉⲛ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲙⲟϫⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛⲥⲓⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲙⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϫⲏⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲓⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲯⲓⲛⲑⲓⲟⲛ ⲉⲣ⳿ⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲉⲛϣⲁϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲗⲗⲟⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲉⲛϣⲁϣⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏ ⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲟⲩⲣⲉⲅ̅ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲁϧⲱⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲅ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ