ⲍ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲗⲁⲕϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲑⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ. ⲅ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϣϣⲏⲛ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲃ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲃⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ ⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲃⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅. ⲉ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲣⲟⲩⲃⲏⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲅⲁⲇ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ. ⲋ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲁⲥⲥⲏⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲓⲙ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲇⲁⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ. ⲍ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲗⲉⲩⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲥⲁⲭⲁⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ. ⲏ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲓⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲩϫⲏⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ. ⲓ̅ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲱϧⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲉⲣⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲕⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲓⲃⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲩⲥⲱⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ϥⲱϯ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ