ⲋ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲁⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲧⲉⲃⲥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲫⲓϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϭⲣⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲣⲟ. ⲅ̅ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⳿ⲛⲁⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲛϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲗϧⲉⲗ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲏϥⲓ ⲛⲁϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⳿ⲛⲭⲁⲙⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥⲛⲁϣⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲁϧⲱⲙ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲡⲓϫⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲁ ⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛϫⲁⲡⲓϫⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲧ ϧⲁ ⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲡⲓⲛⲉϩ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲇ̅ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁϩⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ϩⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲙⲉⲛϯ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲉⲇ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯⲧⲉⲃⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲉ̅ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲛⲓ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩϧⲉⲗϧⲱⲗⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲕϯϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯ ⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲏ ⲁϥ⳿ⲭⲙⲟⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲙϥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩϥⲟⲣϥⲉⲣ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ ϥⲟⲣϥⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲉⲥⲃⲏϣ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩⲕⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲥⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲁ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲃⲱⲕ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲭⲟⲡⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧⲣⲁ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲟⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ