ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲏⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲩⲗⲏ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲓⲧⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲱⲙⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲙ̅ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲝ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲕ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ. ⲇ̅ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲃⲱ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲭⲏ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲓϥ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲇⲓⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ. ⲋ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲫⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲁⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲣϧⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲱⲕ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲏϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩⲉϣ ⲡⲟⲩ⳪ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲫⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲁϣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲫⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲉⲥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲁϫⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲉⲅ̅ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲍ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲓⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϭⲓ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲉⲣⲟⲩⲣⲟ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲕ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲗ ⳿ⲙⲫⲉ