ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲃⲁϫⲏ ⲓⲛⲓ ⲉϥⲙⲟⲩϫⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ. ⲅ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛϯϩⲱⲇⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛⲉ ⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲇ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲟⲩϯⲡⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟϫϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ