ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲅ̅ ⲉⲩϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯϩⲱⲇⲏ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϩⲏⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲗⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲍ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲃϥ ⳿ⲉⲧⲉϥⲧⲉϩⲛⲓ ⲓⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲑⲏⲧ ⳿ⲛⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲁⲕⲣⲁⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲉⲙⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉϥ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲱⲗϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲕⲉⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲁⲩϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲱⲥϧ ⲟⲩⲟϩ ⲱⲥϧ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲥϧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲱⲥϧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲥⲏϥⲓ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲓ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ϭⲉⲗ ⲡⲓ⳿ⲥⲙⲁϩ ⳿ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲏ ϥⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲉⲗ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲙⲫϯ. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲙⲓ ⳿ⲛϯ⳿ϩⲣⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ϧⲉⲛ ϯ⳿ϩⲣⲱⲧ ϣⲁ ⲛⲓⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲑⲱⲣ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⲛⲉⲙ ⲭ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ