ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲛⲉϥ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥⲟⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲇⲁⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲟⲩⲗⲁⲃⲟⲓ ⲉⲣⲉ ⲣⲱϥ ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ ϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲙ ⲛⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲣϧⲟⲧ ϩⲓ ⲛⲉϥⲁⲫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϧⲟⲗϧⲉⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲣⲱϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⳿ⲛⲙ̅ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ ϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲏ ⲃ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϧⲉⲗϧⲟⲗϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲑⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲓ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲇⲣⲁⲕⲱⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ϩⲩⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲣϧⲟⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϯ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉϯϩⲩⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥϩⲩⲕⲱⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲙⲁⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱⲕ ⲉϥ⳿ⲉϣⲟⲗϩⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲧⲉϩⲛⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϣⲱⲡ ⲓⲉ ⳿ⲉϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲗϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲓⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲓⲉ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϥⲓⲱⲡ ⳿ⲛ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲏⲡⲓ ⲭ̅ⲝ̅ⲋ̅ ⲛⲉ