⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲦⲒⲦⲞⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲡ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲧⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲫϯ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲅ̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲇ̅ ⳿ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯ ⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓⲥⲟϫⲡⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲕⲣⲓⲑⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲓⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁⲕ. ⲋ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲉϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ ⲓⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ. ⲍ̅ ⳿ⲥϣⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲱⲥ ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲏⲣⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϯⲧⲉⲛϣⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲏϣ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ⲑ̅ ⲉϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϯⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣ⳿ⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲏⲓ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲟϣϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ϩⲁⲛⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲅⲟⲥ ⲛⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓⲗⲱⲓϫⲓ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲥⲉϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣϥⲱ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲫⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲟⲣⲉⲃ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ