ⲃ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ. ⲃ̅ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲣⲏⲥ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϧⲉⲛ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ⲅ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲱ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲏⲣⲡ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ. ⲇ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲁⲓϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϣⲏⲣⲓ. ⲉ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲏ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲉϩⲛⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲏ ⲉⲩϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲋ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲥⲁⲃⲉ. ⲍ̅ ⲉⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ. ⲏ̅ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲛⲱⲥⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲱϥ ϧⲁⲣⲟⲛ. ⲑ̅ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲓⲥⲉⲩ ⲉⲩⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲉⲗⲥⲱⲗⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲁⲛϫⲉⲗ ϯⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏ ⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ ⳿ⲛϯⲛⲁⲓⲁⲧⲥ ⳿ⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲓⲛⲓϣϯ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϣⲁⲧⲉϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ