ⲅ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲒϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲔⲞⲨⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲀⲒⲦⲤⲈⲦⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈ ⲚⲞⲨϨⲢⲈ ⲀⲚ. ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲚⲈϢϬ ⲘϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ. ⲅ̅ ⲈⲦⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ϨⲞⲠⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲚⲔⲰϨ ϨⲒ ϮⲦⲰⲚ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ. ⲇ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ. ⲘⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲚ. ⲉ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲈⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲈ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϮⲚⲀϤ. ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲦⲰϬⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲤⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ. ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ϬⲈ ⲘⲠⲀ ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀ ⲠⲈⲦⲦⲤⲞ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲨⲜⲀⲚⲈ. ⲏ̅ ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲦⲤⲞ ⲞⲨⲀ ⲚⲈ. ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲔⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤϨⲒⲤⲈ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϨⲰⲤ ⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚⲀⲢⲬⲒⲦⲈⲔⲦⲰⲚ. ⲀⲒⲔⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲦⲤⲚⲦⲈ ⲞⲨⲚϬⲈ ⲆⲈ ⲔⲰⲦ ⲈϪⲰⲤ. ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ϪⲈ ⲈϤⲔⲰⲦ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲔⲀⲔⲈⲤⲚⲦⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲠⲀⲢⲀⲦⲈⲦⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲔⲰⲦ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲒⲤⲚⲦⲈ ⲞⲨⲚⲞⲨⲂ ⲞⲨϨⲀⲦ ϨⲈⲚⲈⲚⲈⲘⲘⲈ ϨⲈⲚϢⲈ ⲞⲨⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲞⲨⲢⲞⲞⲨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲞ ⲘⲘⲞⲤ ⲠⲔⲰϨⲦ ⲠⲈⲦⲚⲀⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲚⲀϬⲰ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲔⲞⲦϤ ϤⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲂⲈⲔⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲚⲀⲢⲰⲔϨ ϤⲚⲀϮⲞⲤⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲔⲰϨⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲰⲰϤ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ⲠⲢⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲦⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲜⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ. ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲤⲞϬ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲞϬ ⲦⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠⲈⲦϬⲰⲠⲈ ⲚⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲔⲞⲦⲤ. ⲕ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲘⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲈϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲕ̅ⲁ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲈⲒⲦⲈ ⲔⲎⲪⲀ ⲈⲒⲦⲈ ⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲒⲦⲈ ⲰⲚϨ ⲈⲒⲦⲈ ⲘⲞⲨ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲠⲰⲦⲚ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ.