ⲇ̅
ⲁ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲞⲠⲚ ϨⲰⲤ ϨⲨⲠⲎⲢⲈⲦⲎⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲘⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ϨⲚ ⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲈϨⲈ ⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲞⲨⲈⲖⲀⲬⲒⲤⲦⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲎϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ. ⲇ̅ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲀⲒⲀⲀϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲒⲦⲘⲀⲒⲎⲨ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲒ. ⲠⲈⲦⲀⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲉ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ϨⲀⲐⲎ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ϢⲀⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲚⲈⲐⲎⲠ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϢⲞϪⲚⲈ ⲚⲚϨⲎⲦ. ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲦⲀⲒϪⲒⲦⲞⲨ ⲚⲤⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲘⲚ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲤⲂⲞ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲈⲦⲘⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲀ ϨⲀ ⲞⲨⲀ. ⲍ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ⲈⲘⲠⲔϪⲒⲦϤ ⲈϢϪⲈ ⲀⲔⲢⲠⲔⲈϪⲒ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲰⲤ ⲈⲘⲠⲔϪⲒ. ⲏ̅ ⲎⲆⲎ ⲦⲈⲦⲚⲤⲎⲨ ⲎⲆⲎ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀϪⲚⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲢⲞ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈϢϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲢⲞ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲈⲢⲢⲢⲞ ϨⲰⲰⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲑ̅ ⲀⲢⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲀⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚϨⲀⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲀⲚⲀⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲐⲈⲀⲦⲢⲞⲚ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲓ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲢⲤⲞϬ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲚϬⲞⲞⲂ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲢ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲈⲒⲎⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲚⲤⲎϢ ⲓ̅ⲁ̅ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ ⲦⲚϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲦⲚⲞⲂⲈ ⲦⲚⲔⲎⲔⲀϨⲎⲨ ⲤⲈϮⲔⲖⲮ ⲈϪⲰⲚ ⲦⲚϢⲦⲢⲦⲰⲢ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲚϨⲞⲤⲈ ⲈⲚⲢϨⲰⲂ ϨⲚ ⲚⲈⲚϬⲒϪ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲨⲤⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲦⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲠⲎⲦ ⲚⲤⲰⲚ ⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲚ. ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲠⲈⲢⲒⲔⲀⲐⲀⲢⲘⲀ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲢϢϤⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲒⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲚⲈⲈⲒϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲚ ⲈⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒϮⲤⲂⲰ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲰⲤ ϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲦⲂⲀ ⲘⲠⲀⲒⲆⲀⲄⲰⲄⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚϨⲀϨ ⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀⲚ. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϪⲠⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲦⲚⲦⲚⲦⲎ ⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒⲦⲚⲚⲈⲨⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲢⲈⲦⲚⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲀϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲈϮϮⲤⲂⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲘ ⲘⲀ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲚϮⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲀⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲓ̅ⲑ̅ ϮⲚⲎⲨ ⲆⲈ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲢϨⲚⲀϤ. ⲚⲦⲀⲈⲒⲘⲈ ⲀⲚ ⲈⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲚⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲨϬⲞⲘ. ⲕ̅ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈⲤϨⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀϢϤ. ⲦⲀⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲢⲰⲂ ϪⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ.