ⲉ̅
ⲁ̅ ⲤⲈⲤⲰⲦⲘ ⲢⲰ ⲈⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲈⲚⲤϨⲚ ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈ ⲞⲨⲀ ϪⲒⲐⲒⲘⲈ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϪⲞⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲢϨⲎⲂⲈ ⲀⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϤⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲈⲒϨⲀⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲀⲒⲞⲨⲰ ⲈⲒⲔⲢⲒⲚⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲒϨⲀⲦⲚⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲇ̅ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲉ̅ ⲈϮ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲨⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ. ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ⲚⲚⲀⲚⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲀⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲚⲐⲀⲂ ⲦⲢⲈ ⲠⲞⲨⲰϢⲘ ⲦⲎⲢϤ ϤⲒ. ⲍ̅ ϤⲒ ⲘⲠⲒⲐⲀⲂ ⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲞⲨⲰϢⲘ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚϨⲈⲚⲀⲐⲀⲂ. ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲰⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚⲠⲀⲤⲬⲀ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲀⲢⲚⲢϢⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲀⲂ ⲀⲚ ⲚⲀⲤ. ⲞⲨⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲀⲂ ⲀⲚ ⲚⲔⲀⲔⲒⲀ ϨⲒ ⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚⲀⲐⲀⲂ ⲚⲦⲂⲂⲞ ϨⲒⲘⲈ. ⲑ̅ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲰϨ ⲘⲚ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ. ⲓ̅ ⲞⲨ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲎⲘⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲎⲚⲢⲈϤⲦⲰⲢⲠ ⲎⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲈϢϪⲈ ⲈϨⲈ ⲈⲒⲈ ϢϢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲰϨ ⲘⲚ ⲞⲨⲀ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲠⲈ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲠⲈ ⲎⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲎⲘⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲎⲚⲢⲈϤⲤⲀϨⲞⲨ ⲎⲚⲢⲈϤϮϨⲈ ⲎⲚⲢⲈϤⲦⲰⲢⲠ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒ ⲚⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲞⲨⲰⲘ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲦϨⲒϨⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲒ ϨⲞⲨⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ϤⲒ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ.