ⲋ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀⲦⲞⲖⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲦⲎ ⲨⲦⲚ ⲈⲞⲨⲚⲦϤ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰϤ ⲈϪⲒϨⲀⲠ ϨⲒ ⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲒ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲚ. ⲃ̅ ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲈⲦⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲈⲨⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲘⲀ ⲚϮϨⲀⲠ. ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚϨⲈⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲘⲠⲀⲦⲚⲠⲰϨ ⲈⲚⲀ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲂⲒⲞⲤ ⲚⲈⲦⲤⲞϢϤ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲐⲘⲤⲞⲞⲨ. ⲉ̅ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲨϢⲒⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲠⲀⲒ ⲈϤⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲚ ϪⲒϨⲀⲠ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ϨⲒ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲎⲆⲎ ⲘⲈⲚ ϨⲞⲖⲰⲤ ⲢⲰ ⲞⲨϢⲰⲰⲦ ⲚⲎⲦⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ϨⲀⲠ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲢⲰ ⲤⲈⲚⲀϪⲒⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲢⲰ ⲤⲈⲚⲀϤⲈϬ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ. ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲈⲦϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦϤⲰϬⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲚⲎⲨ. ⲑ̅ ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲢⲈϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲘⲀⲖⲀⲔⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲚ ϨⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤϨⲰϤⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲘⲀⲒⲦⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤϮϨⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲤⲀϨⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲢⲈϤⲦⲰⲢⲠ ⲚⲀⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚϪⲈⲔⲘ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲂⲂⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲚⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲀⲚ. ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲜⲈⲤⲦⲈⲒ ⲚⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϮⲚⲀⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ⲈⲢϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲞⲞⲘ ⲚⲐⲎ ⲀⲨⲰ ⲐⲎ ⲚⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲞⲞⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲦⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲈⲈⲒⲔⲞⲞⲨⲈ ϤⲚⲀⲞⲨⲞⲤϤⲞⲨ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈϤϬⲞⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈ. ⲦⲀϤⲒ ϬⲈ ⲚⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲀⲀⲀⲨ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲠⲞⲢⲚⲎ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲦⲰϬⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ. ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲀⲀⲨ ⲤⲈⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ. ⲠⲈⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲠⲢⲠⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲰⲦⲚ ⲀⲚ. ⲕ̅ ⲀⲨϢⲈⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲄⲀⲢ ϨⲀ ⲞⲨⲀⲤⲞⲨ. ϮⲈⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ.